Välkommen till Oresund Steel Construction

Oresund Steel Construction tillverkar stålkonstruktioner för många olika branscher. Vi har resurserna och tekniken som krävs för att hantera både stora och komplexa stålkonstruktioner. Oresund Steel Construction ligger vid Öresund och har egna kajer och kranar för lastning direkt på fartyg och pråmar.